HỘP BÚT MÀU VỊT

SKU: (Đang cập nhật...)
Thương hiệu: Đang cập nhật
91.000₫
Tình trạng: Hết hàng
Hotline đặt hàng: SĐT/Zalo 0908819313/0909678313

Giờ làm việc: 8H30 - 22H Từ T2 - chủ nhật hàng tuần

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

🌈 𝐕𝐚𝐥𝐢 𝐦𝐚̀𝐮 𝐯𝐞̃ 𝐆-𝐃𝐔𝐂𝐊 𝐯𝐢̣𝐭 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝟔𝟕 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́

🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣

🖌 𝐁𝐨̣̂ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝟔𝟕 𝐛𝐮́𝐭 𝐦𝐚̀𝐮 𝐯𝐞̃ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐨̉𝐚 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 

🖌 𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨̣̂𝐩: 𝟒𝟎 𝐱 𝟑𝟎 𝐱 𝟒 𝐜𝐦

🖌 𝐁𝐨̣̂ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦: 𝟏𝟐 𝐛𝐮́𝐭 𝐝𝐚̣, 𝟏𝟐 𝐦𝐚̀𝐮 𝐝𝐚̂̀𝐮, 𝟐𝟒 𝐦𝐚̀𝐮 𝐬𝐚́𝐩, 𝟏𝟐 𝐦𝐚̀𝐮 𝐠𝐨̂̃ ,

🖌 𝟏 𝐜𝐨̣ 𝐯𝐞̃ , 𝟏 𝐛𝐮́𝐭 𝐜𝐡𝐢̀ 𝐇𝐁, 𝟏 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐤𝐞𝐨, 𝟏 𝐭𝐚̂̉𝐲, 𝟏 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐞̉

🖌 𝟏 𝐠𝐨̣𝐭 𝐛𝐮́𝐭 𝐜𝐡𝐢̀, 𝟏 𝐩𝐚𝐥𝐞𝐭 𝐩𝐡𝐚 𝐦𝐚̀𝐮..

🖌 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐭𝐚̣𝐨 𝐦𝐚̀𝐮 đ𝐞̣𝐩, 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐧𝐞́𝐭, 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐦. 𝐒𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐜 𝐡𝐚̣𝐢, 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠.

🖌 𝐇𝐨̣̂𝐩 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̣𝐚 đ𝐞̣𝐩 𝐦𝐚̆́𝐭, 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠, 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐛𝐚̉𝐨 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 

Nhập cách thức mua hàng trong trang nội dung

popup

Số lượng:

Tổng tiền: